Concurs "Beneficiile unei alimentatii sanatoase"

Ultima modificare :May 5, 2016

Regulement concurs.

REGULAMENT
'Beneficiile unei alimentatii sanatoase"
Competitie intre unitatile scolare din judetul Maramures
I. ARGUMENT
Consiliul Judetean Maramures impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Maramures Ianseaza concursul "Beneficiile unei alimentatii sanatoase" (prezentare PowerPoint de maxim 10 slide-uri), in perioada 16-23.05.2016, in vederea promovarii si incurajarii consumului de fructe proaspete in randul elevilor pentru mentinerea unui stil de viata sanatos si se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant primar si gimnazial din judet.
II. ORGANIZATORUL SI REGULAMBNTUL
Organizatorii concursului "Beneficiile unei alimentatii sanatoase" sunt: Consiliul Judetean Maramures impreuna cu Inspectoratul Scolar Judetean Maramures.
Concursul este organtzat ca urnare a necesitatii implementarii masurilor adiacente, in conformitate cu OIJG nr 2412010, cu modificarile si compietarile ulterioare. Masurile adiacente au fost gandite in scopul constientizarii elevilor asupra unei alimentatii sanatoase , bazate pe consumul de fructe si legume proaspete cat si deprinderea si fixarea unor obiceiuri
alimentare sanatoase in randul elevilor si prevenirea diferitelor afectiuni de sanatate precum diabetul, bolile  cardiovasculare sau obezitatea infantila.
Prezentul regulament intocmit de catre organizatori va fi transmis de catre Inspectoratul Scolar Judetean Maramures catre toate unitatile de invatamant primar si gimnazial din judet si va putea fi consultat si pe site - ul
www.cjmaramures.ro.
III. DREPTUL DE PARTICIPARE
Acest concurs se adreseaza tuturor unitatilor de invatamant din judet,beneficiare ale programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli: invatamant primar si invatamant gimnazial,
Participarea la concurs consta intr-o prezentare PowerPoint de maxim l0 slide-uri cu tema "Beneficiile unei alimentatii sanatoase" , care trebuie trimisa atat in format electronic cat si letric la Consiliul Judetean Maramures, Compartimentul educatie, sanatate, asistenta sociala; date de contact: telefon 0262-211946, sau 0262.215,090 interior 12g, e-mail
monica. mare @c-i maramure s. ro,
IV. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Prezentul regulament are urmatoarele scopuri imediate: de a conferi un caracter coerent si deschis cadrului de participare la acest concurs a elevilor din toate unitatile de invatamant din judet, de sporire a motivatiei elevilor in
aprofundarea avantajelor cu caracter nutritional privind aportul de minerale si vitamine prin consumul de fructe in stare proaspata si dezvoltarea curiozitatii si a creativitatii acestora in domeniu.
PROBA DE CONCURS consta intr-o prezentare PowerPoint de maxim 10 slide-uri cu tema "Beneficiile unei alimentatii sanatoase,'.
Prezentarile trebuie sa fie originale.
Fiecare unitate de invatamant partictpanta va inainta Consiliului Judetean Maramures prezentareacu pagina de garda ce indica: - titlul concursului.
- numele unitatii de invatamant (unitatea scolara cu personalitate
juridica / structura ),
- numele si prenumele directorului scoiii,
- clasa, scoala, localitatea, date de contact,
- echipa proiectului cu numele si prenumele elevilor care au participat la elaborarea acestuia, precum si numele si prenumele cadrului didactic.
La nivelul scolii se va alege o singura lucrare din lucrarile realizate de echipeie din scoala (unitatea cu person alitate juridica si structuri) si va fi depusa in concurs.
Echipa proiectului va fi formata dintr-un grup de minim 5 elevi si maxim 10 elevi cu un cadru didactic coordonator.
V. TERMENE:
Etapa I : 23,05,2016 este termenul de depunere al prezentarilor |a Consiliul Judetean Maramures.
Etapa II: 24.05,2016-27.05.2016 este perioada in care se vor evalua prezentarile de catre comisia stabilita de catre organizatori in acest sens.
Etapa Ill: 30.05.2016 este termenul limita de publicare pe site-ul www.cjmaramures.ro a listei cu primele 8 prezentari castigatoare.
VI. EVALUAREA LUCRARILOR:
Evaluarea prezentarilor se va face dupa metoda " peer review". Membrii comisiei de oonours vor evalua independent unul de altul prezentarile si le vor nota pe fiecare in parte pe o scara de la 1 la 10.
In evaluarea prezentariior se va tine cont de capacitatea participantilor de a se incadra in tema data.
VII. CRITERIILE DB EVALUARE SUNT:
Originalitate, creativitate, inovatie: .modul deosebit prin care sunt prezentate beneficiile consumului zilnic de fructe proaspete.
V[I. ASPECTE LEGALE SI ETICE
Otganizatorii isi rezerya dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe si/sau prelungi termenele de desfasurare a concursului cu conditia
instiintarii participantilor in prealabil.
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica premiile concursului,ca urmare a unor imprejurari neprevazute.
Organizatorii au dreptul de a descalifica o lucrare daca aceasta a depasit termenul stabilit pentru trimitere sau daca incalca conditiile specifi cate in regularnent.
IX. PREMIILE CONCURSULUI
Primele 8 prezentari desemnate de comisia de concurs ca fiind cele mai bune vor fi premiate de Consiliul Judetean Maramures in bazaHGnr. 97912015 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnicelelev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a masurilor adiacente distributiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum si a modaliuitatii de implementare efectiv si de gestionare Ia nivelul administratiei publice, in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli in
anul scolar 2015-2016.
Premiile concursului de prezentari power point adresat unitatilor de invatamant sunt prevazrrtela art.2, alin. (3) din HG g7gl20l5, cu incadrarea in bugetul aprobat cu aceasta destinatie si vor consta in :
Premiul I. II. III
SET 1 : enciclopedie fructe, legume, culori tempera, creioane colorate,
acuarele, carioca, diplome.
5 Mentiuni
SET 2 : enciclopedie fructe, legume, creioane colorate, acuarele, diplome,
Participarea la concurs presupune acceptarea pe deplin a acestuiregulament.
Intocmit
DIRECTOR EXECUTIV
LUCIA CORUI
INSPECTOR
MONICA MARE

CONSILIER
OLIMPIA POP