Resurse Educaționale

RESURSE UMANE

  • 68 de cadre didactice , din  care  29 sunt cu gradul I, 22 cu gradul II , 20 cu definitivat , 2  doctoranzi.
  • Liceul Borșa are 1251 de  elevi organizaţi pe filiere , profiluri  şi specializări.                         

RESURSE MATERIALE

  • 3 laboratoare de informatică
  • cabinet audio, pentru limbi străine
  • cabinete la disciplinele limba română şi socio-umane
  • laborator de fizică
  • Centrul de Documentare şi Informare (30000 de volume)
  • sala de sport
  • ateliere de specialitate pentru pregătire practică.      

 

                                                                             Postat de:Ing.sistem Ștetco Nicolae