Proiectul ROSE

                          Romanian Secondary Education Project - ROSE - SGL/RII/468/01.10.2018

Proiectul ROSE - " Pro Bac 17+"

 

 Liceul Borșa este unul dintre beneficiarii unui grant în cadrul Proiectului pentru Îvățământul Secundar / Romanian Secondary Education Project - ROSE. Subproiectul se numește" Pro Bac 17+" , grantul acordat este în valoare de 688217 RON, iar implementarea sa de către liceu se va realiza în perioada octombrie 2018 - decembrie 2022. 

    ROSE este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale în perioada 2015 - 2022. Mai multe detalii sunt disponibile pe siteul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/guest/rose.  
 

ACTIVITĂȚI PROIECT ROSE LICEUL BORȘA

I. ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE și de  SPRIJIN

Activitatea I.0: Selectarea grupului țintă „ Cei 150 ”

Activitatea I.1 : Activitate de depistare a lacunelor pentru o mai bun desfășurare a activităților remediale.  „De unde pornim?”

Activitatea I.2 : Activități remediale prin pregătirea suplimentară

a elevilor. „Cu puțin efort, reușim!”

Activitatea I.3:  Activități estivale de sprijin pentru

elevii corigenți sau cu eșec la bacalaureat. „Toamna se numără bobocii”

Activitatea I.4: Activități de consiliere de grup.

„Bine sfătuit, ajungi departe!”

II. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

Activitatea II.1. Excursia de documentare și vizita de studiu.

„Călătorie și cunoaștere”

II.2. Atelierele educaționale „Pentatlonul tinereții”

III. ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE

Activitatea III.1. Amenajarea Sălii Multimedia.„Un loc mai frumos”

Activitatea III.2. Dotarea Sălii Multimedia. „Învățăm în mileniul III”

   Documente Proiect ROSE:

Orarul cu orele remediale se poate vizualiza aici

Săptămânile în care se desfășoară activitati ore remediale

Achiziții  Proiect ROSE Liceul Borșa acorduri de grant 468/SGL RII/din 01.10.2018 :

- invitație de patrticipare sevicii de masă 

- ofertă câștigătoare

-invitație de participare achiziție materiale amenajare sală multiedia

- ofertă câștigătoare

- invitație de participare achizitie furnituri de birou

- contractare directă SGT

-contactare directa ORE REMEDIALE

-invitație de participare achiziție Copiator Multifuncțional

- specificații tehnice Copiator Multifuncțional

-ofertă câștigătoare

 

Postat de prof.Mihali Gavrila