Mobilitate

Metodologia de mobilitate pentru anul scolar 2020-2021 Click aici

Metodologia de mobilitate pentru anul scolar 2019-2020 se poate vizualiza aici.

Metodologia de mobilitate pentru anul scolar 2018-2019 Click aici

Metodologia de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2017-2018 se poate descărca de aici

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor vacante prin transfer consimțit între unitățile  se află aici

Procedura operațională privind ocuparea posturilor vacante prin transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar se află aici

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2016 - 2017 se află aici

Metodologia de mobilitatea personalului didactic 2016_2017 se află aici

Mobilitatea personalului didactic (2014-2015)

Metodologie mobilitate

- Adresa consiliu de administratie

- Metodologie mobilitate de personal didactic 2014-2015

- Metodologie privind formarea continua

 

Legislaţie/ Adrese.

- Met_ocup_post_an_scolar_4959_2013.pdf

- OMEN aprobare_Met_ocup_post_an_scolar 4959_2013.pdf

 

Anexa nr. 2 - Criterii punctaje cadre didactice

- 2013-02-28-anexa-nr-2.doc Anexa 2 modificata cu OMEN 3271 din 2013

- 2013-02-01-anexa-nr-2.pdf, 2013-02-01-anexa-nr-2.doc - Anexa nr. 2 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin OMECTS nr. 6239/ 14.11.2012; CRITERII ŞI PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC.

 

 

                                                                          Postat de: Ing.sistem Ștețco Nicolae